บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด เสริมความมงคลให้มีโชคดี มีโชคลาภ

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด เสริมความมงคลให้มีโชคดี มีโชคลาภ

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด โชคลาภ โชคดีนั้น เป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายหลายคนนั้น อยากที่จะมี เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับตนเอง ได้รับโอกาสในเรื่องสำคัญต่างๆ หรือได้รับลาภลอย หรือบางคนถึงขั้นถูกหวย ถูกรางวัลใหญ่ที่อาจจะสามารถพลิกชีวิตเลยก็เป็นได้ โดยการที่จะตามหาในเรื่องของโชคลาภ หรือโชคดีนั้นมีมากมายหลายวิธี เช่น การแต่งตัวด้วยสีมงคลประจำวันเกิด หรือทำสีผมตามสีประจำราศีของตนเอง

โดยความมีโชคลาภจะแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้ ด้านหน้าที่การงาน ด้านของความรักหรือชีวิตคู่ และด้านของเงินทองทรัพย์สิน โดยที่อาจจะแต่งตัวด้วยสีมงคลประจำวันเกิด หรือทำสีผมประจำแต่ละราศี แล้วไปซื้อหวย หรือ แทงหวย24 ก็สามารถที่จะมีโชคถูกหวย ถูกรางวัลได้ และต้องระวังเรื่องสีกาลกิณีกับวันเกิดของตนเอง เพราะอาจจะเกิดโชคร้าย หรือความอัปมงคลในชีวิตได้ โดยที่จะมีวิธีต่างๆในการเสริมดวง อำนาจวาสนา หรือความมีศิริมงคลแตกต่างกันออกไป โดยบทความนี้จะพูดถึงบทสวดมนตร์ประจำวันเกิด ว่าคนเกิดวันไหนควรที่จะท่องบทสวดใดเพื่อความมีมงคลแก่ชีวิต โดยจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด ของแต่ละวัน เสริมความมีศิริมงคล ให้มีโชคลาภ

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์

พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ คือ ปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่ายืน ลืมพระเนตรไปข้างหน้า สองพระหัตถ์ประสานกันที่พระเพลา กำลังทอดพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ

คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม

นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ

คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม

นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

(ควรสวดวันละ 6 จบ เพื่อให้ชีวิตปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันจันทร์

พระพุทธรูปประจำวันจันทร์ คือ ปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่ายืน พระหัตถ์ขวาอยู่บริเวณอก ตั้งขึ้นเหมือนกำลังห้ามบางสิ่งบางอย่าง บางทีก็เรียกว่า ปางห้ามสมุทร หรือ ปางห้ามญาติ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

(ควรสวดวันละ 15 จบ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต มีความสุขไปนานๆ)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันอังคาร

พระพุทธรูปประจำวันอังคาร คือ ปางไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่านอน หรือ ท่าบรรทม เดิมหมายถึง ปางปรินิพพาน เป็นท่านอนตะแคง พระหัตถ์ขวาหนุนหัว พระหัตถ์ซ้ายวางระนาบไปกับตัว

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา

คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 8 จบ จะช่วยให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา สิ่งชั่วร้ายต้องพ่ายแพ้ไป)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันพุธ ตอนกลางวัน

พระพุทธรูปประจำวันพุธ ตอนกลางวัน คือ ปางอุ้มบาตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืน พระหัตถ์ทั้งสองกำลังประคองบาตรอยู่

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันพุธ ตอนกลางคืน

พระพุทธรูปประจำวันพุธ ตอนกลางคืน คือ ปางสะดุ้งมาร พระพุทธรูปปางนี้ สามารถเรียกได้หลายชื่อ เช่น ชนะมาร หรือ มารสะดุ้ง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนตัก พระหัตถ์ขวาคว่ำลงที่เข่า นิ้วชี้ลงที่พื้น

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

(ควรสวดวันละ 12 จบ สำหรับคนที่เกิดวันพุธ ระหว่างช่วงเวลา 18.00 – 05.00 น. ของอีกวัน จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี คือ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ เป็นพระพุทธรูปที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ สองพระบาททับซ้อนกัน พระหัตถ์ซ้ายทับพระหัตถ์ขวา วางซ้อนกันอยู่บนตัก

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 19 จบ อยากให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความชั่วจะแพ้ภัยตัวเอง)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันศุกร์

พระพุทธรูปประจำวันศุกร์ คือ ปางรำพึง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันบริเวณอก โดยที่พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 21 จบ จากเรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ไม่มีฝันร้ายเข้ามากวนใจอีกต่อไป มีแต่ความสุขเข้ามาแทน)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันเสาร์

พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ คือ ปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีพญานาคแผ่หัวอยู่ด้านหลัง เป็นพญานาค 7 หัว ทำท่านมัสการพระพุทธเจ้า

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

(ควรสวดวันละ 10 จบ ชีวิตมีแต่ความเจริญ ไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้ ชีวิตมีความเป็นสิริมงคลตลอดกาล)

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิดรู้สึกว่าตนเองมีดวงโชคลาภแล้ว แต่ไม่รู้จะเล่นหวยที่ไหนดี?

หายังไม่รู้ว่าจะเล่นหวยที่ไหน ขอเชิญที่ Lottosod6g เว็บหวยออนไลน์ชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล มีหวยออนไลน์ให้เลือกเล่นมากมายหลายชนิด เช่น หวยไทย หวยรัฐบาล หวยลาว หวยหุ้น หวยฮานอย หวยยี่กี หวยมาเลเซีย ฯลฯ ตัวเว็บมีระบบการทำงานที่รวดเร็ว มั่นคง ปลอดภัย ไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือระบบ iOS หรือ android ก็สามารถเล่นได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอย่างสะดวกสบาย ถ้าอยากเล่นหวยต้องที่ Lottosod6g แล้วคุณจะประทับใจ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *