แจก 11 คาถาขอหวย

แจก 11 คาถาขอหวย 2566 งวดนี้ สวดก่อนขอเลขเด็ด

แจก 11 คาถาขอหวย สวดก่อนขอเลขเด็ด

แจก 11 คาถาขอหวย สวดก่อนขอเลขเด็ด รวมมาให้แล้ว 11 คาถาขอหวย 2566 เตรียมลุ้นรางวัลลอตเตอรี่งวดวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน เพื่อให้เจ้าที่เปิดทางดวง แทงหวยออนไลน์ ให้โชคลาภของเราสว่างแจ่มจ้าดุจเทวดา มีดวงมหาเศรษฐี รางวัลที่ 1 ปลดหนี้หมดเกลี้ยง

เตรียมรับทรัพย์จากเจ้าที่ รวมบทสวดมนต์ 7 คาถาขอหวย ประจำปี 2566 ไม่ว่าจะเป็นการขอหวยจากเทวดา คาถาขอหวยจากหลวงพ่อกวย ส่วนใครอยากได้เลขแม่น ๆ อาจลองขอหวยก่อนนอนหรือขอเลขเด็ดจากธูปก็อาจมีลุ้นรางวัลที่ 1 ได้เหมือนกัน ได้เวลาเปิดประตูดวงเฮงด้วยบทสวดคขอหวยที่ทีมงานเดอะไทยเกอร์นำมาแจกให้ จะมีบทสวดมนต์ หรือคาถาไหนน่าสนใจบ้าง เข้ามาเซฟอ่านไว้ได้เลยครับ

แจก 11 คาถาขอหวย

สำหรับคาถาขอหวยที่นำมาแจกนั้นประกอบด้วย คาถาขอหวยก่อนนอน คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1 คาถาขอหวยจากเทวดาหรือเจ้าที่ประจำบ้านของเรา ส่วนใครอยากได้เลขแม่นพร้อมเก็งงวดนี้ อาจลองสวดคาถาของหลวงพ่อกวย นอกจากนี้แอดยังมีคาถาขอนิมิตมาแจกให้เหมือนกัน เรียกว่าทั้งหมดนี้สวดกี่บทกี่แบบก็ต้องมีเฉียดถูกหวยงวดนี้กันบ้าง

คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1 (ให้ท่อง 19 จบ)

ใครเป็นเศรษฐี ฉันนะสิฉันนะสิ แจกคาถาขอถูกหวยรางวัลที่ 1 งวดนี้และงวดถัดไปให้ท่อง 19 จบ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานใหมั่น นึกถึงคุณงามความดีพร้อมส่วนบุญกุศลที่เคยทำไว้อย่างแน่วแน่แล้วท่องบทสวดมนต์ตามนี้

โลกุ ฎตะรัง โลกุฎตะรังฉานั้ง โลกุฎตะรังมะฆังฉานัง โลกุฎตะสติปัฐฐานังมะฆังฉานัง

คาถาขอหวยก่อนซื้อลอตเตอรี่

แนะนำคาถาขอหวยบทนี้ ให้รีบท่องไว้ก่อนเริ่มต้นซื้อลอตเตอรี่หรือทำการเสี่ยงโชค แนะว่าตั้งจิตให้มั่นแล้วนึกถึงความดีต่าง ๆ ที่เคยทำมาแต่ก่อน

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง

อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง

ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง

มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง

อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง

สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง

เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

มะมะสุวุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ

นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทังหุรู หุรู สวาหายะ

คาถาขอหวยจากเจ้าที่

บ้านใครก็ล้วนมีเจ้าที่เจ้าทาง สำหรับคาถาขอถูกหวยบทนี้ให้เราตั้งนะโม 3 จบ ทำจิตให้นิ่งสงบจากนั้นให้สวดมนต์ท่องบทตามนี้ได้เลย

(ตั้งนะโม 3 จบ)

มะอะอุสีวัง อาจุตตัง พระอะระหัง จุตติ

โลกะอิทัง ยะธิระ สังฆัง จุตติ จุตติ

คาถาขอหวยจากเทวดา

หากขอหวยจากเจ้าที่ยังทำให้ไม่อุ่นใจพอ แนะนำให้ลองบทสวดมนต์ขอหวยจากเทวดากันดีกว่า อย่างน้อยสวดคาถาหลายแบบดักเลขเด็ดทุกทางเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกแบบ โดยให้ตั้งนะโม 3 จบ เหมือนกับกับใช้คาถาขอหวยจากเจ้าที่ แต่ให้สวดตามบทดังนี้

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธานิมิตตัง ปัตติมมานะ อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เป็นคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล สำหรับท่านที่เกิดในปีนักษัตรต่าง ๆ ทั้ง 12 นักษัตร ควรท่องคาถาขอหวยบทนี้ 1 วันก่อนซื้อลอตเตอรี่

ฉลู มะโรง มะแม จอ : โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ

ขาล เถาะ : โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ

มะเส็ง มะเมีย : โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ

วอก ระกา : โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ

กุน ชวด : โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สะวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะมะริ สวาหา

คาถาภาณเลข

เลขะยันตัง สันตัง อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

ใช้เมื่อต้องการจะดูเลข ท่องกี่จบก็ได้ แล้วเลข เบอร์ ที่ขอหวยจะมาปรากฏให้เห็นผ่านตา หรือ ได้ยินผ่านหู อยู่ที่ความแน่วแน่ของคุณ ว่ามีความเชื่อมากขนาดไหน

คาถาเสี่ยงเลข

อิติ อรหัง พุทธนิมิตตัง อุปปันนัง โหติ

คาถานี้ใช้เพื่อหาเลข ใช้เสี่ยงหาเลข ให้ตั้งจิตอธิษฐานดี ๆ สวดภาวนาก่อนนอน สวดได้หลายจบ ควรท่องคาถาขอหวยนี้ก่อนหาเลข 1 ชั่วโมง

คาถาพระสีวลีเรียกลาภ (คาถาพระฉิมพลีเรียกลาภ)

ฉิมพลี จะ มะหาเถโร ฉิมพลี จะ มหาเถรัง ลาภลาภัง นิรันตโร ลาภสุโข นะ ชา ลี ติ

หลังจากทำบุญในตอนเช้าเสร็จแล้ว จะภาวนากี่จบก็ได้

คาถานิมิตหวย นิมิตลอตเตอรี่

โอกาสะ โอกาสะ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระเลขตัวสำคัญ พระยันต์ตัวสำคัญตั้งแต่สูญ เถิง 99 จงเข้ามาสู่จักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพเจ้าเทอญ เอ้หิ เอ้หิ เลขขะยันตัง นิมิตตัง อรหัง อรหัง

ชำระร่างกายให้สะอาด แต่งกายให้เหมาะสม จัดเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูป เทียน กล่าวบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สวดมนต์บทอื่น ๆ แล้วให้ภาวนาบทคาถานิมิตหวย 3 หรือ 7 จบ ก่อนเข้านอน

คาถาขอหวยจากต้นไม้

แถมอีกคาถาก่อนจะไปลุ้นลอตเตอรี่ กับคาถาขอหวยจากต้นไม้บทนี้ ก่อนอื่นให้เราเลือกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ แนะนำว่าให้สวดกับต้นไม้ในวัดดีกว่า หรือหาต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลประจำวันเกิด จากนั้นให้นำแป้งมาทารอบต้นไม้ จากนั้นให้ใช้นิ้วมือถูไปเรื่อย ๆ แล้วท่องบทสวดตามนี้

(ตั้งนะโม 3 จบก่อน)

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

นะมะพะทะ จะพะกะสะ อิติสุคะโต

อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวี

คงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง

สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ

งวดนี้ สวดก่อนขอเลขเด็ดแจก 11 คาถาขอหวย

สำหรับบทความแจก 11 คาถาขอหวย 2566 นี้ เสี่ยงโชค ทุกรูปแบบ เชื่อว่าจะทำให้เราโชคดี สมดังปรารถนา และเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เป็นการเล่าสู่กันฟัง ไม่ได้มีเจตนายุยงส่งเสริม เพราะทุกคาถามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อให้จิตเรามีสมาธินั่นเอง นอกจากนี้ยังมีคาถาขอหวยไอ้ไข่ หรือคาถาถูกหวยหลวงพ่อเขียน ซึ่งทีมงานจะทยอยอัปเดตเรื่อย ๆ นะค้าา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *