บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด เสริมความมงคลให้มีโชคดี มีโชคลาภ

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด เสริมความมงคลให้มีโชคดี มีโชคลาภ

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด โชคลาภ โชคดีนั้น เป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายหลายคนนั้น อยากที่จะมี เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับตนเอง ได้รับโอกาสในเรื่องสำคัญต่างๆ หรือได้รับลาภลอย หรือบางคนถึงขั้นถูกหวย ถูกรางวัลใหญ่ที่อาจจะสามารถพลิกชีวิตเลยก็เป็นได้ โดยการที่จะตามหาในเรื่องของโชคลาภ หรือโชคดีนั้นมีมากมายหลายวิธี เช่น การแต่งตัวด้วยสีมงคลประจำวันเกิด หรือทำสีผมตามสีประจำราศีของตนเอง

โดยความมีโชคลาภจะแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้ ด้านหน้าที่การงาน ด้านของความรักหรือชีวิตคู่ และด้านของเงินทองทรัพย์สิน โดยที่อาจจะแต่งตัวด้วยสีมงคลประจำวันเกิด หรือทำสีผมประจำแต่ละราศี แล้วไปซื้อหวย หรือ แทงหวย24 ก็สามารถที่จะมีโชคถูกหวย ถูกรางวัลได้ และต้องระวังเรื่องสีกาลกิณีกับวันเกิดของตนเอง เพราะอาจจะเกิดโชคร้าย หรือความอัปมงคลในชีวิตได้ โดยที่จะมีวิธีต่างๆในการเสริมดวง อำนาจวาสนา หรือความมีศิริมงคลแตกต่างกันออกไป โดยบทความนี้จะพูดถึงบทสวดมนตร์ประจำวันเกิด ว่าคนเกิดวันไหนควรที่จะท่องบทสวดใดเพื่อความมีมงคลแก่ชีวิต โดยจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามอ่านในบทความนี้ได้เลย

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิด ของแต่ละวัน เสริมความมีศิริมงคล ให้มีโชคลาภ

บทสวดมนต์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์

พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ คือ ปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่ายืน ลืมพระเนตรไปข้างหน้า สองพระหัตถ์ประสานกันที่พระเพลา กำลังทอดพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ

คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม

นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ

คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม

นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

(ควรสวดวันละ 6 จบ เพื่อให้ชีวิตปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันจันทร์

พระพุทธรูปประจำวันจันทร์ คือ ปางห้ามญาติ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่ายืน พระหัตถ์ขวาอยู่บริเวณอก ตั้งขึ้นเหมือนกำลังห้ามบางสิ่งบางอย่าง บางทีก็เรียกว่า ปางห้ามสมุทร หรือ ปางห้ามญาติ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

(ควรสวดวันละ 15 จบ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต มีความสุขไปนานๆ)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันอังคาร

พระพุทธรูปประจำวันอังคาร คือ ปางไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ท่านอน หรือ ท่าบรรทม เดิมหมายถึง ปางปรินิพพาน เป็นท่านอนตะแคง พระหัตถ์ขวาหนุนหัว พระหัตถ์ซ้ายวางระนาบไปกับตัว

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา

คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 8 จบ จะช่วยให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆ เข้ามา สิ่งชั่วร้ายต้องพ่ายแพ้ไป)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันพุธ ตอนกลางวัน

พระพุทธรูปประจำวันพุธ ตอนกลางวัน คือ ปางอุ้มบาตร เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืน พระหัตถ์ทั้งสองกำลังประคองบาตรอยู่

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันพุธ ตอนกลางคืน

พระพุทธรูปประจำวันพุธ ตอนกลางคืน คือ ปางสะดุ้งมาร พระพุทธรูปปางนี้ สามารถเรียกได้หลายชื่อ เช่น ชนะมาร หรือ มารสะดุ้ง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนตัก พระหัตถ์ขวาคว่ำลงที่เข่า นิ้วชี้ลงที่พื้น

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

(ควรสวดวันละ 12 จบ สำหรับคนที่เกิดวันพุธ ระหว่างช่วงเวลา 18.00 – 05.00 น. ของอีกวัน จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี คือ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ เป็นพระพุทธรูปที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ สองพระบาททับซ้อนกัน พระหัตถ์ซ้ายทับพระหัตถ์ขวา วางซ้อนกันอยู่บนตัก

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 19 จบ อยากให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ ความชั่วจะแพ้ภัยตัวเอง)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันศุกร์

พระพุทธรูปประจำวันศุกร์ คือ ปางรำพึง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่ายืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันบริเวณอก โดยที่พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(ควรสวดวันละ 21 จบ จากเรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ไม่มีฝันร้ายเข้ามากวนใจอีกต่อไป มีแต่ความสุขเข้ามาแทน)

บทสวดมนตร์ของคนที่เกิดวันเสาร์

พระพุทธรูปประจำวันเสาร์ คือ ปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีพญานาคแผ่หัวอยู่ด้านหลัง เป็นพญานาค 7 หัว ทำท่านมัสการพระพุทธเจ้า

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

(ควรสวดวันละ 10 จบ ชีวิตมีแต่ความเจริญ ไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้ ชีวิตมีความเป็นสิริมงคลตลอดกาล)

บทสวดมนตร์ประจำวันเกิดรู้สึกว่าตนเองมีดวงโชคลาภแล้ว แต่ไม่รู้จะเล่นหวยที่ไหนดี?

หายังไม่รู้ว่าจะเล่นหวยที่ไหน ขอเชิญที่ Lottosod6g เว็บหวยออนไลน์ชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล มีหวยออนไลน์ให้เลือกเล่นมากมายหลายชนิด เช่น หวยไทย หวยรัฐบาล หวยลาว หวยหุ้น หวยฮานอย หวยยี่กี หวยมาเลเซีย ฯลฯ ตัวเว็บมีระบบการทำงานที่รวดเร็ว มั่นคง ปลอดภัย ไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือระบบ iOS หรือ android ก็สามารถเล่นได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอย่างสะดวกสบาย ถ้าอยากเล่นหวยต้องที่ Lottosod6g แล้วคุณจะประทับใจ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….

เดิมพันหวยลาว ด้วยมือถือง่ายๆ

เดิมพันหวยลาว ด้วยมือถือง่ายๆ

เดิมพันหวยลาว ด้วยมือถือง่ายๆ การ แทงหวย24 ท่าน สามารถ ที่จะร่วมลงทุน เข้าเล่นกันได้ อย่างง่ายดาย ด้วยรูปแบบ ของการเสี่ยงโชค ที่ใช้ตัวเลข เข้ามาลงทุน และ รับเงินกลับบ้านได้ทันที เมื่อท่าน ต้องการเข้าเล่นพนัน ในการเสี่ยงดวงรูปแบบนี้ ใช้มือถือแทงได้เลยทันที ทุกที่ทุกเวลา กับ แพลตฟอร์ม ของเว็บพนัน ที่เป็นทางเข้าเล่นเดิมพัน ด้วยความทันสมัย และ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมลงทุน ทำให้การ แทงหวยออนไลน์ ของคนไทยเรา เมื่อสนใจแทง หวยลาว จะไม่ต้องเดินทางไปซื้อสลากไกล ถึงต่างประเทศเลย ใคร ที่ต้องการเข้าเล่นหวยรูปแบบนี้ ท่าน ก็แค่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บแทงหวยเท่านั้น ก็ได้ร่วมเล่นหวยกันแล้ว บอกได้เลยว่า แทงหวยไม่ยาก และ เล่นได้สะดวกทุกคน

เทคโนโลยีใหม่ เดิมพันหวยลาวด้วยมือถือง่ายๆ ความสะดวกที่ทำได้ทุกคน

นักเสี่ยงโชคหวยลาวตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเข้าร่วมลงทุนแทงหวยอีกแล้ว เพราะว่า ท่านสามารถเข้าร่วมเล่นหวยกันได้อย่างง่ายมาก ในรูปแบบของการแทงหวยลาวออนไลน์ ที่ผ่านทางระบบของมือถือเท่านั้นเอง ซึ่งท่านใช้งาน ด้วยรูปแบบของ IOS Androids ได้เลย ไม่ว่าจะ ยี่ห้อใด ก็แทงหวย ได้เงินไม่ต่างกัน และ รูปแบบของการแทงหวย ในลักษณะการแทงระบบมือถือนั้น ก็แสนง่ายมาก เพราะว่า เข้าเล่นเมื่อไหร่ ก็แค่เข้าไปทางเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ แล้วร่วมลงทุนกันได้เลย มันสะดวกมาก เพราะว่าอยู่ที่ไหน ก็แทงได้ แต่มีมือถือ และ อินเทอร์เน็ตเท่านั้น

เครื่องมือที่แทงเดิมพันหวยลาวด้วยมือถือง่ายๆได้นอกเหนือจากมือถือ

ท่านสามารถเข้าร่วมลงทุนแทงหวยลาวของเว็บ lottosod6g กันได้เลย ด้วยรูปแบบ ของการเข้าเล่นพนันในหวยลาวที่ซึ่ง เมื่อท่านจะแทงหวย ไม่ใช่แค่มือถือ เท่านั้นที่สามารถใช้งานเพื่อแทงกันได้ เพราะว่าท่านจะสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้แทงได้อีกด้วย

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะใช้งานในแบบพกพา อย่าง Notebook หรือ ตั้งโต๊ะ PC ท่านจะสามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้ทันที ในรูปแบบของการแทงเดิมพันของหวยลาว ทั้งระบบของ Windows และ MAC แบบที่สะดวก ใช้งานถนัดมือที่สุด
 2. แท็บเล็ต อีกตัวเลือกของการเข้าเล่นพนัน ที่ไม่ว่าท่านจะใช้งานด้วยระบบของ IOS หรือ Androids ก็ตาม ใช้งานเข้ามาร่วมเล่นกันได้เลย ในรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบของการลงทุนที่ง่ายอย่างมาก เพราะว่าไม่ต่างไปจากการที่ท่านนั้นใช้งานกันด้วยมือถือเลยนั่นเอง

กติกาของการเข้าเล่น หวยลาว ออนไลน์ด้วยมือถือทำอย่างไร

การเริ่มต้นเข้าเล่น หวยลาว ออนไลน์ ท่านสามารถทำการลงทุนกันได้ด้วยมือถือ ด้วยขั้นตอนที่ง่ายอย่างมาก ซึ่งรูปแบบของการเข้าเล่นในลักษณะนี้จะไม่เสียเวลาเกิน 5 นาทีชัวร์

 1. ล็อคอินเข้าไปยังบัญชีเว็บของท่านได้เลย
 2. ทำการเติมเงินเข้าเล่นให้เรียบร้อย ด้วยจำนวนเงินที่ต้องการ
 3. เลือกเข้าไปที่เมนูหวย และเลือกต่อไปที่หวยลาว
 4. จัดการเลือกว่าต้องการแทงแบบใด ใส่ตัวเลขเอง หรือ เลือกตัวเลขจากแฝง
 5. เลือกว่าจะแทงรูปแบบหวยประเภทไหน เช่น หวยสามตัวตรง หวยสามตัวโต๊ด หวยสองตัวบน หรือ หวยเลขวิ่ง
 6. จากนั้นให้ใส่ตัวเลขได้เลย ตามหมวดหมูที่เลือกให้ถูกต้อง
 7. เช่น เลือกว่าแทงหวยสามตัวตรง ก็ต้องใส่ตัวเลขสามตัว เรียงตำแหน่งอย่างถูกต้อง ห้ามสลับ
 8. เมื่อใส่ตัวเลขที่ต้องการแทงครบแล้ว ให้ท่านนั้นทำการกด ใส่ราคา ได้เลย
 9. ระบบจะนำพามาที่หน้าถัดไป ที่จะต้องใส่ราคาให้ครบทุกตัวเลขที่แทง หากเลขซ้ำกดลบได้เลย
 10. สามารถใส่ราคาเท่ากันทุกตัวได้ด้วย ในช่องที่ด้านล่างแพลตฟอร์ม
 11. หลังจากที่ใส่ครบแล้ว ท่านนั้นสามารที่จะกด ส่งโพย ได้เลย
 12. ระบบจะสรุปทุกรายละเอียด ทั้งรวมเงิน รวมตัวเลข มาให้ครบ ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่จะกดยืนยัน
 13. เมื่อกดยืนยันแล้ว จากนี้สามารถทำการย้อนกลับไปดูที่โพยหวยได้เลย หากรางวัลออกแล้วจะมีการแทงยอดเงินที่ได้รางวัลกลับมาด้วย

รูปแบบของการแทงหวยลาวออนไลน์มีทางเลือกอะไรบ้าง

สำหรับการแทงหวยลาวออนไลน์ ท่านสามารถที่จะแทงกันได้อย่างง่ายมาก เพราะว่าเล่นในสไตล์ของการแทงแบบหวยใต้ดินที่คนไทยเราเล่นกันมายาวนาน ซึ่งในรูปแบบของการเข้าเล่นจะมีทางเลือกให้วางเงินด้วยรูปแบบต่อไปนี้

 1. แทงหวยสามตัวตรง เป็นการเข้าเล่นในรูปแบบเลขสามตัว ที่มาจากเลขท้ายสุด ในหลักหน่วย สิบ และหลักร้อยที่เรียงอย่างถูกต้อง
 2. แทงหวยสามตัวโต๊ด เข้าเล่นในรูปแบบของการแทงหวยสามตัวที่มาจากหวยสามตัวตรง ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเรียงตำแหน่งอย่างถูกต้อง สลับตัวเลขได้
 3. แทงหวยสองตัวบน วางเงินเดิมพันด้วยตัวเลขทั้งหมด 2 ตัว ที่มาจากเลขท้ายสามตัวนั่นเอง
 4. แทงเลขวิ่ง จะแทงด้วยเลข 1 ตัว ที่มาจากเลขท้ายสามตัวตรงแทงถูกเลขเดียวได้เงินรางวัลเลย
 5. แทงเลขสองตัวล่าง เป็นการแทงเลขหน้าของเลขท้าย 4 ตัว ในหลัก ร้อย และหลักพัน
 6. แทงเลขวิ่งล่าง ให้แทงด้วยเลข 1 ตัว ที่ใช้ผลจากเลขสองตัวล่าง

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ ….

ฝันเห็นแมงป่อง หมายความอย่างไร จะโชคร้ายหรือโชคดีกันนะ

ฝันเห็นแมงป่อง หมายความอย่างไร จะโชคร้ายหรือโชคดีกันนะ

ฝันเห็นแมงป่อง ฝันว่าแมงป่องต่อย และ ฝันเห็นแมงป่องหลายตัว ก็ถือเป็นนัยแห่งโชคลาภเงินทองด้วยเช่นกัน ซึ่งตามความเชื่อแล้ว ความฝันเหล่านี้เป็นลางบอกเหตุในเรื่องใด เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยฝันเห็นแมงป่อง หรือพึ่งฝันเห็นมาแล้วสด ๆ ร้อน ๆ ตามไปดู คำทำนายฝัน พร้อมเลขเด็ดเสี่ยงโชค แทงหวยออนไลน์ ในงวดนี้กันเลย

ฝันเห็นแมงป่อง คำทำนาย พร้อมเลขเด็ด

ฝันเห็นแมงป่องหลายตัว

คำทำนายฝัน : ช่วงนี้ใครฝันเห็นแมงป่องเกาะเต็มตัว ฝันเห็นแมงป่องเยอะมาก หรือฝันเห็นฝูงแมงป่อง สามารถทำนายได้ว่า คุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน อาจได้ย้ายที่ทำงาน ย้ายสาขา หรือย้ายที่อยู่ใหม่ ใครที่มีเรื่องทุกข์ใจมานานก็จะหมดเคราะห์

เลขเด็ด : 47 88 38 08 808 380 788

ฝันเห็นแมงป่องตัวใหญ่

คำทำนายฝัน : หากใครฝันเห็นแมงป่องใหญ่มาก ฝันเห็นแมงป่องช้าง หรือฝันเห็นแมงป่องยักษ์ สามารถทำนายโดยรวมได้ว่า คุณจะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงโชค อาจได้จากลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ แล้วแต่ศรัทธา หรืออาจได้ลาภจากการลงทุนทำธุรกิจ หรือค้าขายก็ได้เช่นกัน ช่วงนี้ควรหมั่นทำบุญให้มาก

เลขเด็ด : 70 07 27 08 708 027 707

ฝันเห็นแมงป่อง 2 ตัว

คำทำนายฝัน : ถ้าฝันเห็น แมงป่อง 2 ตัวแม่ลูก ฝันเห็น แมงป่อง 2 ตัวสู้กัน หรือฝันเห็น แมงป่อง 2 ตัวผสมพันธ์กัน สามารถทำนายได้ว่า คนโสดมีดวงจะได้พบเนื้อคู่ มีเกณฑ์จะได้สังสรรค์กินเลี้ยงกับญาติพี่น้อง มีเรื่องปิติน่ายินดี สามารถเสี่ยงโชคกับคนแปลกหน้าจากทิศตะวันออกได้ด้วยเช่นกัน จะทำให้มีโชคมากยิ่งขึ้น

เลขเด็ด : 78 87 82 85 787 873 857

ฝันว่าแมงป่องกัด ฝันว่าแมงป่องต่อย

คำทำนายฝัน : หากในฝันคุณฝันว่าโดนแมงป่องต่อย ฝันเห็นแมงป่องกัดมือ กัดเท้า กัดหลัง หรือกัดนิ้ว สามารถทำนายได้ว่า คุณจะหมดเคราะห์ในเร็ววัน จะมีข่าวดีเรื่องที่น่าชื่นใจเข้ามาหลังจากนี้ อาจได้ฉลองกินเลี้ยงกับคนในครอบครัว รวมทั้งมีดวงด้านการเสี่ยงโชค

เลขเด็ด : 98 95 09 08 908 980 895

ฝันเห็นแมงป่องเข้าบ้าน

คำทำนายฝัน : ผู้ใดฝันเห็นแมงป่องหน้าบ้าน ฝันเห็นแมงป่องเข้าบ้าน หรือฝันเห็นแมงป่องเข้าห้องนอน สามารถทำนายได้ว่า สิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจเอาไว้ กำลังจะสำเร็จเป็นจริง ใครอยากมีลูกขอพรลูกก็มีเกณฑ์จะได้ลูก ใครอยากทำธุรกิจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการกอบโกยผลกำไร

เลขเด็ด : 89 18 97 42 891 189 897

ฝันเห็นแมงป่องสีขาว

คำทำนายฝัน : หากใครจำได้ว่าฝันเห็นแมงป่องสีขาว ฝันเห็นแมงป่องสีขาวเผือกตัวใหญ่ หรือฝันเห็นแมงป่องสีขาวเข้าบ้าน สามารถทำนายได้ว่า ดวงของคุณกำลังขึ้นอย่างมากในช่วงนี้ จะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จะทำการใดก็จะราบรื่นไร้อุปสรรค ส่วนด้านเสี่ยงโชคนั้น ต้องหมั่นทำบุญตักบาตรให้มาก ๆ

เลขเด็ด : 64 45 75 26 625 445 645

ฝันว่ากินแมงป่อง

คำทำนายฝัน : หากใครฝันว่าซื้อแมงป่อง ฝันว่ากินแมงป่องเสียบไม้ หรือฝันว่าลองกินแมงป่อง สามารถทำนายได้ว่า คุณกำลังดวงดีในช่วงนี้ มีคนคอยให้ความช่วยเหลือช่วยหนุนหลัง ทั้งเรื่องงาน เรื่องธุรกิจ และความรัก นอกจากนั้นอาจได้เปลี่ยนงานที่ดีขึ้น หรือได้ลงทุนขยับขยายกิจการให้รุ่งเรืองขึ้นอีกด้วย

เลขเด็ด : 72 84 79 97 974 497 728

ฝันเห็นเทวีแมงป่อง

คำทำนายฝัน : ใครฝันเห็นเทวีแมงป่อง ฝันเห็นเทพีเซอร์เค็ต (Serket) ฝันเห็นพญาแมงป่อง หรือฝันเห็นแมงป่องยักษ์ ทำนายโดยรวมว่า คุณจะได้รับโชคลาภก้อนโต ชีวิตของคุณจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ มีดวงด้านการค้าขายการทำธุรกิจ นอกจากนั้น ยังสามารถเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ หวยออนไลน์ได้ตามศรัทธา แต่อย่าลืมหมั่นทำบุญให้เยอะ ๆ ด้วยเช่นกัน

เลขเด็ด : 78 89 97 87 987 797 879

สรุป ฝันเห็นแมงป่อง

หลังจากอ่านทำนายฝัน ฝันเห็นแมง ป่อง กันไปแล้วก็คงจะเห็นว่า ความฝันดังกล่าวเป็นฝันดี ที่จะนำพาโชคลาภมาให้ บางคนมีดวงจะได้โยกย้ายหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่ง มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุน มีดวงในการลงทุน อีกทั้ง ยังมีดวงได้ลาภก้อนโตอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….

สูตรเล่นไฮโล เกมพื้นบ้านออนไลน์ ที่ช่วยให้ท่านได้เงิน มากมายอย่างแน่นอน

สูตรเล่นไฮโล เกมพื้นบ้านออนไลน์ ที่ช่วยให้ท่านได้เงิน มากมายอย่างแน่นอน

สูตรเล่นไฮโล เกมพนันพื้นบ้านออนไลน์ ที่มีความนิยมมากใน เกมคาสิโนออนไลน์ ที่ออกแบบมา เพื่อให้นักเดิมพันทุกท่านสามารถเล่น และ ได้เงินพร้อมกำไรมากมาย หากท่านสนใจ อยากเล่นเกมนี้

ไฮโล (Hi-Lo) เป็นเกมลูกเต๋ายอดนิยมที่มีต้นกำเนิดในจีนโบราณและแพร่หลายไปทั่วเอเชียและอื่นๆ เกมนี้เรียกอีกอย่างว่าไฮโล ไท่ไซ หรือไดซิ่ว ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ในประเทศไทย เกมนี้เรียกว่า “ไฮโล” และเล่นทั่วไปทั้งในคาสิโนบนบกและออนไลน์ รวมถึง แทงหวยออนไลน์

เกมเกี่ยวข้องกับลูกเต๋าสามลูกที่ทอยในภาชนะ ผู้เล่นวางเดิมพันผลของการทอยลูกเต๋า ซึ่งมีตั้งแต่เลขเดียวไปจนถึงเลขผสม การเดิมพันจะวางบนโต๊ะที่แสดงผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดและอัตราต่อรองที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของเกมคือการทำนายผลของการทอยลูกเต๋าให้ถูกต้อง อัตราต่อรองของการเดิมพัน แต่ละครั้ง ถูกกำหนดโดยความน่าจะเป็น ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การเดิมพันหมายเลขเฉพาะที่ปรากฏบนลูกเต๋าทั้งสามลูกมีอัตราเดิมพันต่ำกว่าการเดิมพันเลขสามตัวใดๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ท่านได้เงินจากการเดิมพัน เกมไฮโล เว็บไซต์ของเราก็มีสูตรการเล่นเกมไฮโล มาให้ท่านได้ใช้ด้วย ดังนี้

สูตรเล่นไฮโล สูตรเล่นเกมคาสิโนพื้นบ้าน เพิ่มโอกาสในการชนะ

1.สูตรแทงไฮโล แบบเต็ง

สูตรแรกที่เราอยากแนะนำนี้ ถือว่า เป็นสูตรที่ ท่านสามารถ ใช้งานได้ง่าย หรือต่อให้ท่าน เป็นนักเดิมพันมือใหม่ ที่ไม่เคยเล่นเกม พนันออนไลน์ มาก่อนก็ตาม

ท่านก็สามารถ เอาไปทำตามได้เลย รับรองว่า ได้เงินอย่างแน่นอน เพียงแค่ท่าน ทำการ ดูที่ตาราง ของผลรวมแต้ม หรือที่เรียกว่า สถิติการออกรางวัล ย้อนหลัง สัก  3-4 ตา แล้วดูว่า มีเลขไหนบ้าง มีการออกผลซ้ำบ้าง

เช่น มี 5 แต้ม ออกมาซ้ำ มากติดกัน กว่า 4 รอบ ดังนั้น ในตาต่อไป ให้ท่านทำการ แทงหรือเล่นด้วย แต้ม 4 อีกครั้ง หรือทำการ รอจังหวะ แล้วทำการแทงใน แต้มนี้ โดย จากคำนวณ คือ

หากท่านทำการเดิมพัน ที่ลูกเต๋า 1 ลูก ไม่ว่าจะแต้มใด ก็ตาม แปลว่าโอกาสในการ ชนะ คือ 1 ต่อ 1

เช่น หากท่าน ทำการแทงเต็งที่ แต้ม 3 ด้วยจำนวน 200 บาท หากท่านถูก แปลว่ากำไร ที่ได้คือ 400 บาท นั่นเอง

2.สูตรไฮโล ด้วยการ แทงสูง หรือไม่ก็ต่ำ เพียงอย่างเดียว

ส่วนในสูตรนี้ ถือว่าเป็นสูตร ที่เซียนหลายคน มักเลือกใช้กันมาก เพราะเป็นสูตร ในการแทงแบบเดิมๆ และไม่เปลี่ยนแปลง ให้ต้องปวดหัว โดย ข้อดีของ สูตรนี้ยังสามารถช่วยให้เซียนมากมาย ได้รางวัล และถูกรางวัลเสมอ

โดย ให้ท่านทำการ ทำการแทงเลข สูงต่ำ ในราคาเดียว และเลขเดียวเท่านั้น แบบไม่ต้องเปลี่ยน และ คำนวณได้ ดังนี้

เริ่มที่ ให้ท่านทำการเลือก ไม่แทงสูงหรือต่ำ โดย สูตรนี้ จะมีอัตราการจ่ายที่ 1 ต่อ 1

กรณีที่ 1 ให้ท่านทำการ เลือกแทงสูง แปลว่า แต้มที่ท่านจะเลือกแทงได้ อยู่ระหว่าง 11-17

กรณีที่ 2 ให้ท่านทำการ เลือกแทงต่ำ แปลว่า แต้มที่ท่านจะเลือกแทงได้ อยู่ระหว่าง 4-10

และ แนะนำให้ท่าน ทำการลงทุน ที่เงิน 350 โดย ทำการแบ่ง และหากท่าน แทงชนะ ได้ 4 ครั้ง แปลว่า กำไรที่ได้คือ 100 บาท  นั่นเอง

3.สูตรไฮโล ด้วยการแทงเต็ง ทั้งหมด 5 เลข

ในสูตรนี้ จะให้ท่าน ทำการ สังเกตที่ ช่องแทงไฮโล 1 หรือ 3  ออกอะไร โดย ให้เลือกแทง ที่เลข 1-6 มา 5 เลข จากนั้น เลือกวางเดิมพัน 

ด้วยจำนวนเงิน เท่ากัน และเมื่อผลออก โอกาสในการชนะ จะอยู่ที่ 3 ใน 5 แปลว่า การลงทุนแบบนี้ จะไม่เสียปล่าว นั่นเอง

การคำนวณเงิน

เช่น หากท่าน ทำการ วางเดิมพัน ด้วยเลข 1-5 ด้วย เลขละ 100 บาท แปลว่าทุน คือ 500 บาท และหาก ผลออก 2 3 4 แปลว่า กำไร และรวมเงินแล้ว ท่านจะได้  600 บาท นั่นเอง ถือว่า คุ้มค่ามากแน่นอน  

สรุป สูตรเล่นไฮโล ฉบับเซียน ที่ท่านสามารถ ทำตามได้ และได้เงินแน่นอน

ทั้งหมดนี้ คือ เหล่าสูตรเล่นไฮโล และ สูตรเพิ่มเงินของ เกมไฮโลออนไลน์ ที่ท่านสามารถ จะเอาไปลองทำตามดูได้ รับรองว่า โอกาสในการ เป็นคนที่มีเงิน และโอกาสในการ เพิ่มกำไร ต้องมีมากขึ้นอย่างแน่นอน เท่านั้นไม่พอ

สูตรมากมาย เหล่านี้ ยังเป็นสูตรที่มาจาก เหล่าเซียนมากมาย ที่เคยใช้แล้วได้เงินจริง ดังนั้น หากท่านใดที่กำลัง สงสัยว่ามันสามารถ 

ที่จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ เราขอรับประกันได้เลยว่า สามารถใช้งานได้จริง อย่างแน่นอน เพราะงั้น ท่านไม่ต้องกลัว หรือ กังวล อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเหตุผลที่ไฮโลได้รับความนิยมมากคือความเรียบง่ายของเกม กฎนั้นเข้าใจง่าย และผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้หลายรายการในการม้วนเดียว เกมนี้ยังมีตัวเลือกการเดิมพันที่หลากหลายซึ่งทำให้ดึงดูดทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เล่นที่มีประสบการณ์

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไฮโลเป็นที่นิยมก็คือความตื่นเต้นที่เกิดขึ้น เสียงของการทอยลูกเต๋าในคอนเทนเนอร์เพิ่มความตื่นเต้นให้กับเกม และการคาดหวังผลลัพธ์อาจทำให้ดีอกดีใจ เกมนี้ยังมีโอกาสในการชนะรางวัลใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เต็มใจที่จะเสี่ยงกับการเดิมพันของพวกเขา

แม้จะได้รับความนิยม แต่ไฮโลก็ยังเป็นเกมแห่งโอกาส และผู้เล่นควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับเกมคาสิโนอื่น ๆ ไม่มีวิธีรับประกันว่าจะชนะที่ไฮโล และผู้เล่นควรเดิมพันด้วยเงินที่พวกเขาสามารถจะเสียได้เท่านั้น

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ ….

ตรวจหวยย้อนหลัง10ปี ต้องมีเลขที่ท่านชอบ แน่นอน

ตรวจหวยย้อนหลัง10ปี ต้องมีเลขที่ท่านชอบ แน่นอน

ตรวจหวยย้อนหลัง10ปี หรือจะกี่ปีก็ตามแน่นอนว่า สิ่งที่ท่านจะแน่นอน คือ เลขนำโชค ที่เคยออกมาแล้ว และเคยทำให้คนมากมาย ต่างพากัน ซื้อหวยได้รางวัล ทั้งนั้น และแน่นอนว่า หากท่านทำการเกร็งหวย ให้ถูกต้องและทำการ เลือกสถิติหวย แทงหวยออนไลน์

อย่างละเอียด ท่านเองก็สามารถที่จะทำการซื้อและรวยจนได้เงินมากแน่นอน และวันนี้เพื่อเอาใจ คนชอบซื้อหวย เราจะมาเปิด สถิติหวยออนไลน์ ที่ออกตรงกับวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี เพื่อให้ท่านทำการเลือกเลขที่ชอบ และแทงหวยให้เข้ากัน

ตรวจหวยย้อนหลัง10ปี ประจำวันเสาร์ ตั้งแต่ 2555 – 2560

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2555

รางวัลที่ 1 : 395919
เลขท้าย 2 ตัว : 58
เลขหน้า 3 ตัว : 289 859
เลขท้าย 3 ตัว : 413 508

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2555

รางวัลที่1    159373

เลขท้าย 3 ตัว    238  479  547  790

เลขท้าย 2 ตัว    51

งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2555

รางวัลที่หนึ่ง    329997

เลขท้าย 3 ตัว    148  598  639  736

เลขท้าย 2 ตัว    07

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2555

รางวัลที่หนึ่ง    110443

เลขท้าย 3 ตัว    303  434  489  553

เลขท้าย 2 ตัว    43

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลที่หนึ่ง    368257

เลขท้าย 3 ตัว    109  386  657  708

เลขท้าย 2 ตัว    09

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2556

รางวัลที่หนึ่ง    968433

เลขท้าย 3 ตัว    175  529  860  959

เลขท้าย 2 ตัว    52 

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2556

รางวัลที่หนึ่ง    935489

เลขท้าย 3 ตัว    480  713  716  768

เลขท้าย 2 ตัว    90

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่หนึ่ง    806925
เลขท้าย 3 ตัว    069  304  672  753

เลขท้าย 2 ตัว    28

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

รางวัลที่หนึ่ง    180149

เลขท้าย 3 ตัว    406  492  888  976

เลขท้าย 2 ตัว    95

งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557

รางวัลที่หนึ่ง    906318

เลขท้าย 3 ตัว    116  537  753  798

เลขท้าย 2 ตัว    35

งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557

รางวัลที่หนึ่ง    662842

เลขท้าย 3 ตัว    187  633  639  912

เลขท้าย 2 ตัว    91

ตรวจหวยย้อนหลัง10ปีประจำวันเสาร์ ตั้งแต่ 2561

วดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่หนึ่ง    223131

เลขหน้า 3 ตัว    432  507

เลขท้าย 3 ตัว    132  868

เลขท้าย 2 ตัว    46

งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2561

รางวัลที่หนึ่ง    734510

เลขหน้า 3 ตัว    464  512

เลขท้าย 3 ตัว    097  202

เลขท้าย 2 ตัว    26

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

รางวัลที่หนึ่ง    021840

เลขหน้า 3 ตัว    045  307

เลขท้าย 3 ตัว    561  988

เลขท้าย 2 ตัว    67

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….

แจกพิกัดสถานที่ขอเลขเด็ด ก่อนหวยออกต้องโดน

แจกพิกัดสถานที่ขอเลขเด็ด ก่อนหวยออกต้องโดน

แจกพิกัดสถานที่ขอเลขเด็ด สำหรับ คอหวย นั้นถือเป็นสิ่งที่ปรารถนา และถ้ากำลังมองหาเลขเด็ด เลขดัง ในงวดหน้าแล้วล่ะก็ต้องไม่พลาดที่จะเดินทางไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามสถานที่และวัดต่างๆกันหน่อย เพราะเราได้รวม 10พิกัดขอเลขเด็ดที่ต้องไปโดนก่อน วันหวยออก รับรองว่าแต่ละที่นั้นเด็ดสมคำร่ำลือแน่นอน แทงหวยออนไลน์

แจกพิกัดสถานที่ขอเลขเด็ด ปักหมุดสถานที่ดังไว้ไปขอสำหรับงวดนี้

 1. ศาลแม่นาคพระโขนง

แม่นาคพระโขนง ณวัดมหาบุศย์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นับเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆที่มีคนเดินทางมาขอเลขเด็ดกันงวด หลายคนบอกว่าที่นี่ให้เลขแม่นแบบตรงๆ และหากใครถูก ก็จะต้องนำชุดเด็ก ชุดไทย พวงมาลัย ขนมหวาน กล้วย หรือ มะพร้าว มาถวายเพื่อเป็นการขอบคุณ

2.วัดป่าคำชะโนด

วัดป่าคำชะโนด ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตำนานของพญานาค และเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ผู้คนละแวกนั้นมีความเชื่อว่าเกาะคำชะโนดนี้ไม่เคยจม เพราะได้มีพญานาคคอยปกปักรักษาอยู่ ทำให้มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา และเดินทางมากราบไหว้ขอพร โชคชะตา และลาภยศเงินทอง กลับไปอย่างเป็นประจำตลอดทั้งปี

3.พญาเต่างอย

พญาเต่างอย ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร เชื่อว่าหากใครมีโอกาสได้มาไหว้พระขอพร และโชคลาภ ก็จะกลับไปพบเจอแต่ความโชคดี เงินทองไหลมาเทมา เพราะพญาเต่างอยจะให้โชคลาภกลับไปนั่นเอง โดยเครื่องเส้นไหว้ที่ขาดไม่ได้ก็คือ น้ำแดง และธูป 3 ดอกพร้อมสวดคาถาเรียกทรัพย์ และลูบคลำที่บริเวณรูปปั้นพญาเต่างอย

4.ศาลพุ่มพวงดวงจันทร์

ศาลพุ่มพวงดวงจันทร์ ตั้งอยู่ที่อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการสร้างอนุสรณ์ของแม่พุ่มพวง ราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อให้แฟนเพลงที่รักได้รำลึกถึง แต่ต่อมามีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้ขอหวย และถูกรางวัลหลายงวดติดต่อกัน ทำให้เคยเป็นข่าวหน้าหนึ่ง และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเลื่อมใส เดินทางไปขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมาก

5.วัดเจดีย์

วัดเจดีย์เป็นวัดดัง ที่ใครหลายคนรู้จักกันในชื่อของวัดไอ้ไข่ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่โด่งดังเรื่องของโชคลาภ และการขอพร ไม่ว่าจะเป็น การค้าขาย ทำยอดให้ถึงเป้า หรือขอเลขเด็ดตรงๆ ของเส้นไหว้ที่ไอ้ไข่ชอบเลยก็คือ การถวายรูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก และของเล่น  หากถูกรางวัลก็อย่าลืมกลับไปแก้บนด้วยการจุดประทัดเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยนะ

6.อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ

อาศรมฤาษีเณรธาตุพุทธคุณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ลุ้นเลขเด็ด ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักเป็นอย่างดี เพราะบริเวณสถานที่แห่งนี้เป็นอาศรม ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชค ได้เดินทางมาเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาฤาษีเณร ที่มีความเชื่อว่าถ้าใครอยากได้เลขเด็ดให้มาขอพร และจับตาดูเลขเด็ดบนอ่างน้ำมนต์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าก่อนวันหวยออก ฤาษีจะมาประทานเลขเด็ดให้กับเหล่าชาวบ้าน ได้สุขสมหวังกันถ้วนหน้า

7.วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)

วัดสว่างอารมณ์(แคแถว) ในจังหวัดนครปฐม เป็นอีกจุดที่บรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลาย นิยมมาเพื่อกราบไหว้หลวงพ่อรวย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ ที่ชาวบ้านล้วนให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านนำดอกไม้ธูปเทียน มาเพื่อกราบไหว้สักการะ รวมไปถึงการจุดประทัดถ้าหากใครได้สุขสมหวังดั่งที่บนไว้แล้ว ก็ต้องนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายให้กับหลวงพ่อรวยคืน

8.ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง

คอหวยรุ่นแรกไม่มีใครไม่รู้จักศาลเจ้าพ่อยี่กอฮง เพราะสถานที่นี้เป็นแหล่งขอเลขเด็ดที่แรกๆของไทยเลยก็ บริเวณสถานที่นี้เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อยี่กอฮง หรือเทพพระเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคพนัน ถ้าใครเป็นนักเสี่ยงโชคจะต้องรู้จักกับสถานที่นี้ เพราะถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภ ศาลเจ้าพ่อยี่กอฮงเป็นจุดที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว 

9.ศาลเจ้าแม่งูจงอาง ถนนพระราม 2

ศาลเจ้าแม่งูจงอางถนนพระราม 2 นับได้ว่าเป็นที่สุดของแหล่งขอเลข โดยของเซ่นไหว้ที่นิยมใช้กันจะเป็น ไข่ไก่ น้ำมันตะเกียง และหมากพลู ที่ใช้ในการไหว้ศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล หากใครอยากได้โชคกลับไป เมื่อมาถึงจะต้องเห็นงูจงอางตัวเป็นๆก่อน ถึงจะได้โชคดีกลับไป  บริเวณด้านหลังของศาลจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่างเฝ้ารอพบงูจงอางตัวเป็นๆนั่นเอง

10.ศาลเจ้าพ่อเสือบางเขน

ศาลเจ้าพ่อเสือบางเขน เป็นไฮไลท์เด็ดย่านบางเขน เพราะจะมาสักกี่ครั้ง ก็ต้องได้เลขเด็ด จนถูกกันอย่างไม่ขาดสาย เพราะเชื่อว่าบารมีขององค์เจ้าพ่อเสือ จะช่วยดลบันดาลเรื่องโชคลาภให้ทุกคนได้สุขสมดั่งปรารถนาที่ตั้งหวังไว้

แจกพิกัดสถานที่ขอเลขเด็ดผ่านไปแล้ว 10 สถานที่ เลขเด็ด ต้องมาแล้วมั้ย

ครบแล้วกับ 10 พิกัดสถานที่ขอเลขเด็ด เลขดัง ก่อนวันหวยออก หวังว่าจะเป็นการจุดประกายไอเดีย ให้เหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคได้ไปไหว้พระขอพร ขอเลขเด็ด ให้ได้ทันก่อนวันหวยออก บอกเลยว่าหากใครอยากได้เลขเด็ดกลับมาลุ้นที่บ้าน ก็อย่าพลาดเดินทางมายังสถานที่เหล่านี้ รับรองเลยว่าเลขเด็ดงวดนี้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม และหวังว่าเลขเด็ดที่ได้มาจะให้ถูกรางวัลปังๆกันทุกคนเลย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่….